Vlaamse dagtoeristen hebben een voorkeur voor bestemmingen in Vlaanderen.

Vandaag stellen de provinciale toeristische organisaties, het Steunpunt Toerisme en Recreatie en het agentschap Toerisme Vlaanderen tijdens een studienamiddag de resultaten voor van het Onderzoek Dagtoerisme 2010-2011. Uit dit onderzoek blijkt dat een kwart van de (ondervraagde) Vlamingen minstens één maal per maand op daguitstap gaat. Bijna 70% onder hen blijft tijdens deze daguitstap binnen Vlaanderen.

De provinciale toeristische organisaties, het Steunpunt Toerisme en Recreatie en Toerisme Vlaanderen zijn de opdrachtgevers van het allereerste onderzoek waarin de activiteiten van Vlamingen, Walen en Brusselaars tijdens daguitstappen uitgebreid onder de loep worden genomen. Tijdens het onderzoek, uitgevoerd door Idea Consult en Ivox, werden 2.000 panelleden wekelijks bevraagd over hun dagtoeristisch gedrag. Daarbij werd onder andere gepolst naar frequentie, bestemming, activiteiten, vervoerswijze en hun uitgaven.

Het onderzoek toont aan dat ruim 25% van de Vlamingen minstens één keer per maand een daguitstap maakt. Tijdens deze trips, blijven ze meestal binnen het Vlaams Gewest (68%). Andere belangrijke bestemmingen zijn Wallonië (11%), Brussel (8%) en Nederland (6%). Uit het onderzoek blijkt tevens dat een persoon tijdens een daguitstap gemiddeld € 37,9 uitgeeft. Gezien de populariteit van Vlaanderen als bestemming, betekent dit dat Vlaamse dagtoeristen een niet te onderschatten economische impuls geven aan het toerisme in hun eigen regio.

Het rapport over de resultaten van dit pilootonderzoek is vanaf 26 oktober te raadplegen via de websites van de provinciale toeristische organisaties, het Steunpunt Toerisme en Recreatie en Toerisme Vlaanderen.

(bron: westtour)