Op  zondag  20  november  2011  rolt Pleegzorg Vlaanderen  de rode loper uit.  70 Vlaamse  pleeggezinnen zetten dan tussen 14u en 17u hun deuren open voor het grote publiek. De actie kadert in de Week van de Pleegzorg en wil de aandacht vestigen op het schrijnend tekort aan pleegouders in Vlaanderen.

 

 

 

Van Asse tot Overpelt en van Melle tot Roeselare rollen 70 Vlaamse pleegouders op zondag 20 november de rode loper uit. Van 14u tot 17u nodigen  ze iedereen met een hart voor kinderen uit om een kijkje te nemen achter de schermen van een (h)echt pleeggezin. “Om enthousiaste kandidaat-pleegouders warm te maken de stap richting pleegzorg te zetten, willen we onze huidige pleegouders graag als ambassadeurs voorstellen.”, onderstreept Silke Heiden, Coördinator van Pleegzorg West-Vlaanderen. “Ook zij stonden in een ver of dicht verleden immers met dezelfde vragen en keuzes als mogelijke kandidaat-pleegouders. Vanuit hun ervaringen en verhalen kunnen ze heel persoonlijk schetsen wat het betekent om pleegouder te worden en pleegouder te zijn.”

Week van de Pleegzorg
De Rode Loper-campagne kadert in de Week van de Pleegzorg, die loopt van 18 tot 27 november. Traditioneel vraagt Pleegzorg Vlaanderen tijdens die week aandacht voor de hoge nood aan pleegouders. “Exacte cijfers over het tekort aan pleegouders  en  gastgezinnen kunnen we moeilijk  geven.”, zegt Krista Telemans, Coördinator van Pleegzorg Vlaanderen. “We weten wel dat we twee op de drie vragen naar pleegzorg voor kinderen  niet kunnen beantwoorden. Bovendien kan niet elk pleegkind of pleeggast in om het even welk pleeggezin terecht. Hoe beter de noden van het pleegkind of de pleeggast overeenstemmen met wat het pleeg-  of gastgezin kan bieden, hoe groter  de kans dat de pleegzorgsituatie slaagt. Er zijn dus altijd pleegouders tekort. We  zijn zeker op zoek naar  enkele honderden  extra  pleegouders.” Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met Pleegzorg West-Vlaanderen op het nummer 051/200 222 of via het e-mailadres info@pleegzorgwestvlaanderen.be.